КИИП - Плевен
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

ГПГ- Геодезия, приложна геодезия

 • itemprop=
  Живко Йорданов Иванов
  : 03123
  Член от: 2003
  Проектантска правоспособност: ППП
  Телефон: 0888 328 380
  email: cadcom@abv.bg

  “Изработване и прилагане на геодезични, кадастрални, регулационни, нивелационни, земеустройствени, комасационни и строителни планове и проекти, проекто-проучвателна дейност по земеразделянето и гороразделянето, Подробни устройствени планове-планове за регулация,  Подробни устройствени планове-парцеларни планове, Трасировки, Изработване на проекти за разделяне на поземлени имоти, Проекти за вертикално планиране и Трасировъчни планове...."
  www.cadcom.biz

 • itemprop=
  Любомир Иванов Лалев
  : 03124
  Член от: 2003
  Проектантска правоспособност: ППП
  Телефон: 0888 629 968
  email: kadas@abv.bg
 • itemprop=
  Веселин Петров Станишев
  : 03126
  Член от: 2004
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Георги Илиев Георгиев
  : 03126
  Член от: 2003
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Румен Петров Досев
  : 03127
  Член от: 2003
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Стоян Илиев Стоименов
  : 03129
  Член от: 2003
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Йордан Петков Лешинов
  : 03130
  Член от: 2003
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Иля Станков Станков
  : 03132
  Член от: 2004
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Илия Петков Илиев
  : 03154
  Член от: 2004
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Иван Христов Стефанов
  : 07304
  Член от: 2004
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Ирена Цветанова Атанасова
  : 07316
  Член от: 2005
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Начко Иванов Начев
  : 07333
  Член от: 2005
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Милен Георгиев Цветков
  : 07340
  Член от: 2006
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Виолина Венциславова Стефанова
  : 12336
  Член от: 2007
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Димитър Христов Христов
  : 28038
  Член от: 2013
  Проектантска правоспособност: ОПП
 • itemprop=
  Мина Христова Кънова-Иванова
  : 28047
  Член от: 2014
  Проектантска правоспособност: ОПП
 • itemprop=
  Валентин Тошков Денев
  : 28067
  Член от: 2017
  Проектантска правоспособност: ОПП
 • itemprop=
  Анета Костадинова Лазарова
  : 28073
  Член от: 2018
  Проектантска правоспособност: ОПП
 • itemprop=
  Марина Йорданова Кръстева
  : 28078
  Член от: 2019
  Проектантска правоспособност: ОПП
 • itemprop=
  Велислав Митков Гаврилов
  : 12344
  Член от: 2007
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Георги Цветков Иванов
  : 28015
  Член от: 2010
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Магдалена Стоянова Цекова–Юсменова
  : 28033
  Член от: 2013
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
  : 28083
  Член от: 2020
  Проектантска правоспособност: ОПП