КИИП - Плевен
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Технически контрол

При кандидатстване

Заявление за вписване в регистъра на лицата упражняващи технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти (Образец №4)

Изтегли

При подновяване

Заявление за подновяване на регистрацията на лицата упражняващи технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти (Образец № 4а)

Изтегли

Такса за технически контрол – 150,00 лв.