КИИП - Плевен
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Професионални секции

Секция "КСС"

КСС - Конструкции на сгради и съоръжения
инж. Валентина Дикова - председател
0888 263 604
valiadikova@abv.bg

Секция "ТСТС"

ТСТС - Транспортно строителство и транспортни съоръжения
инж. Цветан Влахов - председател
0896 667 570
vlahov_ing_ch@abv.bg

Секция "МДГЕ"

МДГЕ - Минно дело, геология и екология
инж. Мария Маринова - председател
0887 187 166
marimarinowa@yahoo.com

Секция "ЕАСТ"

ЕАСТ - Електротехника,автоматика и съобщителна техника
инж. Любен Стоименов - председател
0888 742 615
els_stoimenov@abv.bg

Секция "ГПГ"

ГПГ- Геодезия, приложна геодезия
инж. Любомир Лалев - председател
0888 629 968
kadas@abv.bg

Секция "ВС"

ВС - Водно строителство
инж. Сергей Миланов - председател
0888 844 643
ss_milanov@mail.bg

Секция "ОВКХТТГ"

ОВКХТТГ - Oтопление, вентилация, климатична техника топло и газоснабдяване
инж. Людмил Игнатов - председател
0886 122 240 
ludmil.ignatov@mail.bg

Секция "Технологии"

Технологии
инж. Петър Стефанов - председател
0893 489 848
mt_ov@abv.bg