КИИП - Плевен
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Проектантска правоспособност

Необходими документи при кандидатстване за членство и проектантска правоспособност

ОПП комплект документи включва:

  1. Образец №1 - заявление за членство в КИИП
  2. Образец №2 - заявление за ОПП в КИИП
  3. Информационно приложение №3 - анкетна карта

Изтегли

ППП комплект документи включва:

  1. Образец №3 - заявление за ППП в КИИП
  2. Информационно приложение №3 - анкетна карта
  3. Информационно приложение №6 - декларация, която се попълва от член, който има ОПП и кандидатства за ППП

Изтегли

Замразено членство:

Изтегли

Такси:

  • Встъпителен членски внос - 150,00 лв.
  • Членски внос за ОПП - 120,00 лв.
  • Членски внос за ППП - 120,00 лв.
  • Замразено членство - 24,00 лв.