КИИП - Плевен
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Експертен съвет

Списък на експертите по Професионални секции, предложен от Регионалните професионални секции и утвърден от ОС на РК Плевен.

След проведени събрания по секции и представени протоколи на секциите , при явно „ан блок” гласуване Общото събрание утвърди следните кандидатури за членове на ЕТС.

Секция „КСС”

 1. Инж. Нина Тодорова Киркова
 2. Инж. Боряна Дикова Макавеева
 3. Инж. Анелия Цонкова Петрова
 4. Инж. Таньо Михалев Бинев
 5. Инж. Валентина Тодорова Дикова
 6. Инж. Иван Янков Христов
 7. Инж. Йорданка Иванова Караиванова
 8. Инж. Ванина Атанасова Карапетрова
 9. Инж. Борислав Теофилов Борисов
 10. Инж. Маргарит Петков Попов

Секция „ТС и ТС”

 1. Инж. Кирил Янков Кръстев
 2. Инж. Цветан Христов Влахов
 3. Инж. Боряна Митева Цанова

Секция „ВС”

 1. Инж. Ваня Петкова Дочева
 2. Инж. Виолета СТефанова Христова
 3. Инж. Пейо Динков Станчев
 4. Инж. Миглена Петрова Хаджиева
 5. Инж. Сергей Стоянов Миланов
 6. Инж. Стефан Цеков Лишковски
 7. Инж. Соня Цветанова Илиева
 8. Инж. Валя Вълова Костова
 9. Инж. Александър Пенков Йотков

Секция „ГПГ”

 1. Инж. Любомир Иванов Лалев
 2. Инж. Георги Илиев Георгиев
 3. Инж. Илия Петков Илиев
 4. Инж. Начко Иванов Начев
 5. Инж. Велислав Митков Гаврилов
 6. Инж. Георги Цветков Иванов

Секция „МДГДЕ

 1. Инж. Цветан Любенов Георгиев
 2. Инж. Виолета Манолова Михайлова
 3. Инж. Ивелин Митков Гаврилов

Секция „ЕАСТ”

 1. Инж. Любен Димитров Стоименов
 2. Инж. Дора Бенямин Цемах
 3. Инж. Николай Цветков Бърдарски
 4. Инж. Евгения Бориславова Гошева
 5. Инж. Цветан Петров Стоянов
 6. Инж. Цветомир Христов Цанков
 7. Инж. Грета Манова Горанова
 8. Инж. Митко Николов Симеонов
 9. Инж. Христо Петров Боевски
 10. Инж. Светла Александрова Цветанова
 11. Инж. Славян Димитров Николов

Секция „ОВКХТТГ”

 1. Инж. Страхил Христов Лилов
 2. Инж. Людмил Асенов Игнатов
 3. Инж. Емил Обретенов Негрилов
 4. Инж. Васил Георгиев Грънчаров
 5. Инж. Снежана Димитрова Георгиева
 6. Инж. Нели Василева Батолска
 7. Инж. Искрен Младенов Йотов

Секция „ТЕХНОЛОГИИ”

 1. Инж. Петър Томов Стефанов