КИИП - Плевен
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране