КИИП - Плевен

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

 

 


                      КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

                       РЕГИОНАЛНА  КОЛЕГИЯ-гр.ПЛЕВЕН, ул.”Ал.Стамболийски” №1,

                       стая 609, 0896 686 149, kiip_pleven@mail.bg; kiip_pleven@abv.bg

                       www.kiip-pleven.com

 

 

РЕГИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА КИИП ПЛЕВЕН

 

                                 Свиква

 

РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО- ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – ПЛЕВЕН

 

На 20.02.2020г. /четвъртък/ от 16.00 часа в зала „Плевен”, пл.”Възраждане”

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Избор на ръководни органи (председател и протоколчик на събранието)

1.1.Избор на комисии:

 - Избор на комисия по предложенията;

 - Избор на комисия по избора.

2.Отчетен доклад на регионалното ръководство на КИИП Плевен за дейността през 2019г. /докладва инж.Живко Иванов/.

3.Отчет на КС на РК Плевен за 2019г. /докладва председателят на КС – инж.Илко Найденов/.

4.Обсъждане и приемане на отчетния доклад на РР  и на отчетния доклад на КС.

5.Обсъждане и приемане на бюджета на РК Плевен за 2020г. /докладва инж.Живко Иванов/.

6.Избор на нови:

   * Регионално ръководство:

   -Председател на РК на КИИП Плевен;

   -Утвърждаване от ОС на КИИП РК Плевен на предложенията на РПС за председатели на професионалните секции;

   * Членове на Контролния съвет.

7.Утвърждаване на делегати за ОС на КИИП на 3 - 5 април 2020г. /петък, събота и неделя/ в хотел „Самоков“, Боровец и делегати за ОС на НПС /петък/.

8.Утвърждаване членове на ЕТС.

9.Разни.

 

                                               РР на РК на КИИП Плевен

                                                                Свиква

                         Отчетно-изборни събрания на професионалните секции

на РК Плевен както следва:

 

1.Конструкции на сгради и съоръжения

 

12.02.2020

 

16:00ч.

Зала НТС

2.Водно строителство

11.02.2020

16:00ч.

Офис на КИИП-        ст.609

3.Транспортно строителство и транспортни съоръжения

 

6.02.2020

 

16:00ч.

Офис на КИИП-        ст.609

4.Електротехника, автоматика и съобщителна техника

 

11.02.2020

 

16:00ч.

Стая 701

5.Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, топло и газоснабдяване

 

 

12.02.2020

 

 

16:00ч.

 

Офис на КИИП-        ст.609

6.Минно дело и геология

7.02.2020

16:30ч.

Офис на КИИП-        ст.609

7.Геодезия, приложна геодезия

13.02.2020

16:00ч.

Офис на КИИП-        ст.609

8.Технологии

12.02.2020

16:00ч.

Офис на КИИП-        ст.609

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД НА СЪБРАНИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЕКЦИИ:

 

  1. Отчетен доклад за работата на професионалните секции за 2019г.
  2. Избор на делегати за ОС на НПС и КИИП за 2, 3 и 4 април 2020г.
  3. Избор на ръководство на професионалните секции.
  4. Разни.

 

 

 

Председател на РК на КИИП - Плевен: инж.Живко Иванов

 

Протоколи от събрания
НЕ ПИПАЙ - КИИП - Плевен
...
Необходими документи при кандидатстване за членство и проектантска правоспособност
Изтегли документи
Необходими документи при кандидатстване за членство и проектантска правоспособност
Заявление за вписване или подновяване в регистъра на лицата упражняващи технически контрол
Изтегли документи
Заявление за вписване или подновяване в регистъра на лицата упражняващи технически контрол