КИИП - Плевен

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Необходими документи при кандидатстване за членство и проектантска правоспособност
Изтегли документи
Необходими документи при кандидатстване за членство и проектантска правоспособност
Заявление за вписване или подновяване в регистъра на лицата упражняващи технически контрол
Изтегли документи
Заявление за вписване или подновяване в регистъра на лицата упражняващи технически контрол