КИИП - Плевен

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

На вниманието на Професионална секция: „Минно дело, геология и екология” и всички заинтересовани колеги!

Относно: ИНСТРУКЦИЯ ЗА МИНИМАЛЕН ОБЕМ ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
 
Здравейте уважаеми колеги участници в Националната среща МДГЕ 2018 и Председатели на РПС МДГЕ на КИИП!
 
След Националната среща на НПС МДГЕ в гр.Априлци, м.10.2018 г., която беше посветена на „Инструкция за минимален обем инженерногеоложки проучвания в инвестиционното проектиране“, в нашата секция се проведе задълбочено обсъждане, допълване и редакция на предложените текстове. 
На Годишното събрание беше взето решение тази инструкция да бъде доведена до знанието на всички заинтересовани колеги от другите секции на КИИП - КСС, ВС, ТСТС имащи отношение към резултатите от инженерногеоложките проучвания и ако има предложения за изменения и допълнения те да бъдат отчетени в окончателния вариант на Инструкцията.
 
Във връзка с изложеното, моля да информирате членовете на вашите РК, че на сайта на КИИП, в раздел Вътрешна проекто-нормативна уредба е качен проекта  на "Инструкция за минимален обем инженерногеоложки проучвания в инвестиционното проектиране" за запознаване, обсъждане и предложения за допълване и изменения.
 
Срок за предложения: 06.05.2019г.   Моля да изпращате вашите становища и предложения до инж. А. Лаков - РК София град:  e-mail:   tony_lakov@abv.bg !
 
Поздрави!
 
проф. д-р инж. Г. Франгов
Председател на НПС МДГЕ
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
На вниманието на Професионална секция "ЕАСТ"!
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

 

Уважаеми колеги,

НПС “ЕАСТ“ при КИИП – България Ви кани да вземете участие в

 ПЕТИ Национален Семинар - Конференция

„ДОБРАТА ПРАКТИКА В ПРОЕКТИРАНЕТО – ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА“

 

Председател на Национална професионална секция

Електротехника, Автоматика и Съобщителна техника

инж.Мария Попова,

и

Организационен комитет:

инж. Николай Бърдарски, инж.Борис Камиларов, инж.Любен Стоименов

Организационен секретар:

Силвия Златкова

Дата на събитието:

10 и 11 МАЙ 2019 год.

град ПЛЕВЕН

Място на събитието:  парк-хотел “Кайлъка“, гр.Плевен

Повече информация за мястото можете да намерите на http://fortiscityhotels.com/en/kaylaka/#

 

ОСНОВНА ЗАДАЧА НА НПС ЕАСТ – ДОБЛИЖАВАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА ЗА “УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

 

ГОСТИ: Председател на УС на КИИП – д-р инж. Иван Каралеев,

Председател на РК на КИИП град Плевен – инж. Живко Иванов

 

ПРОГРАМА

10 Май 2019год.

12:00 – 12:30 – Настаняване в хотел “Кайлъка”- парк “Кайлъка” град Плевен. 

 

12:30 – 13:00 - Регистрация на участниците.

 

13:00 – 13:10 – Откриване на ПЕТИ Национален Семинар - Конференция –

Зала на хотел „Кайлъка“.

 

13:10 – 14:20 – Модератор: инж. Николай Бърдарски

1.Тема “ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ и ЕЛЕКТРОМОБИЛИ”

Представяне Фирма АС-ДС Плевен/ АВВ. Обсъждане.

 

14:20 – 14:50 – Кафе пауза

 

14:50 – 16:00 - Модератор: инж. Николай Бърдарски

2.ТемаФОТОВОЛТАИЧНИ ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ

Представяне Фирма АС-ДС Плевен/ АВВ. Обсъждане.

  

16:00 – 16:20 – Кафе пауза

 

16:20 – 17:00 – Модератор: инж. Мария Попова

3.Тема “Съвременни светодиодни осветители и приложението им в офисното и улично осветление”

Представяне инж.Николай Бърдарски. Обсъждане.

 

17:00 – 18:00 – Модератор: инж. Мария Попова

4.Тема “Общи проблеми на НПС ЕАСТ

  • Ценообразуване,
  • Действащи нормативи и необходимост от тяхното осъвременяване
  • Обсъждане и приемане на Квалификационни характеристики на НПС ЕАСТ
  • и Други”

 

18:00 – 19:00 – Свободно време

 

19:00 -  Модератор: инж. Николай Бърдарски

             Официална вечеря – ресторант „Кайлъка”.

 

11 Май 2019год

08:00 – 08:45 – Закуска. Освобождаване на хотела.

 

09:00 – 10:30 - Модератор: инж.Мария Попова

5.Тема “ПАСИВНИ СГРАДИ

Представяне от арх.Александър Генчев. Обсъждане

 

10:30-10:50 – Кафе пауза

 

10:50 – 12:00 - Модератор: инж. Мария Попова

6.Тема “СГРАДИ С ПОЧТИ НУЛЕВО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ

Представяне от инж.Борислав Златков. Обсъждане.

 

12:00 – 12:10 - Закриване на ПЕТИ Национален Семинар – Конференция.

 

13:00 – 14:00 – Посещение на Панорама „Плевенска епопея“ Модератор: Николай Бърдарски

 

!!! ВАЖНО !!!

 

Вашето участие може да заявите в срок до 22.04.2019г. с потвърждение на e-mail: kiip_pleven@abv.bg.

 

Задължително трябва да посочите:

  • Брой нощуващи лица;
  • Вид настаняване (в самостоятелна или двойна стая);
  • Присъствие на официалната вечеря в ресторанта на хотел „Кайлъка“.

Цените на стаите в хотел „Кайлъка“ са както следва:

Единична стая – 50 лева

Двойна стая    – 80 лева

В цената е включена закуска, а паркингът е безплатен. Сумата може да се заплати на място при настаняване и ще ви бъде издадена фактура, ако е необходима.

 

Цената за официалната вечеря е 40 лева и може да се заплати на място по време на регистрацията.

 

Участието в Семинара-Конференция е безплатно за всички редовни членове на КИИП.

 

При нужда от допълнителна информация може да позвъните на:

Николай Бърдарски – 0878 200 160

Силвия Златкова     -  0896 686 149

 

 

Протоколи от събрания
НЕ ПИПАЙ - КИИП - Плевен
...
Необходими документи при кандидатстване за членство и проектантска правоспособност
Изтегли документи
Необходими документи при кандидатстване за членство и проектантска правоспособност
Заявление за вписване или подновяване в регистъра на лицата упражняващи технически контрол
Изтегли документи
Заявление за вписване или подновяване в регистъра на лицата упражняващи технически контрол