КИИП - Плевен
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

ТСТС - Транспортно строителство и транспортни съоръжения

 • itemprop=
  Кирил Янков Кръстев
  : 03100
  Член от: 2003
  Проектантска правоспособност: ППП
  Втора правоспособност: ВС ППП
 • itemprop=
  Евгени Христов Василев
  : 03139
  Член от: 2003
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Цветан Христов Влахов
  : 03140
  Член от: 2003
  Проектантска правоспособност: ППП
  Телефон: 0896 667 570
  email: vlahov_ing_ch@abv.bg
 • itemprop=
  Цветана Маринова Кърчева
  : 03141
  Член от: 2003
  Проектантска правоспособност: ОПП
 • itemprop=
  Беата Симеонова Алекова
  : 03142
  Член от: 2004
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Тотка Маринова Владова-Нешева
  : 03144
  Член от: 2004
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Юлия Методиева Орлова
  : 03145
  Член от: 2004
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Боряна Митева Цанова
  : 03146
  Член от: 2004
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Любомир Методиев Станчев
  : 12367
  Член от: 2008
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Людмил Цветанов Влахов
  : 28034
  Член от: 2013
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Николай Борисов Димитров
  : 28051
  Член от: 2015
  Проектантска правоспособност: ОПП
 • itemprop=
  Анна Димитрова Димитрова
  : 28052
  Член от: 2015
  Проектантска правоспособност: ОПП
 • itemprop=
  Христо Тошков Христов
  : 28053
  Член от: 2015
  Проектантска правоспособност: ОПП
  Замразено членство: 2019