КИИП - Плевен
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

ЕАСТ - Електротехника,автоматика и съобщителна техника

 • itemprop=
  Любен Димитров Стоименов
  : 03049
  Член от: 2003
  Проектантска правоспособност: ППП
  Телефон: 0888 742 615
  email: els_stoimenov@abv.bg
 • itemprop=
  Дора Бенямин Цемах
  : 03050
  Член от: 2003
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Христо Ленков Топалски
  : 03051
  Член от: 2003
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Сашка Байчева Кънчева
  : 03052
  Член от: 2004
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Тота Недева Симеонова
  : 03053
  Член от: 2003
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Виолетка Иванова Гергова
  : 03054
  Член от: 2004
 • itemprop=
  Пеньо Стоянов Стоянов
  : 03055
  Член от: 2004
 • itemprop=
  Николай Цветков Бърдарски
  : 03056
  Член от: 2003
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Евгения Бориславова Гошева
  : 03057
  Член от: 2004
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Цветан Петров Стоянов
  : 03058
  Член от: 2004
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Елена Данова Сиракова-Тухчиева
  : 03059
  Член от: 2003
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Цветомир Христов Цанков
  : 03060
  Член от: 2004
  Проектантска правоспособност: ППП
  Втора правоспособност: ПБ ППП
 • itemprop=
  Тодор Богданов Матев
  : 03061
  Член от: 2004
 • itemprop=
  Милка Найденова Илиева
  : 03063
  Член от: 2004
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Грета Манова Горанова
  : 03065
  Член от: 2004
 • itemprop=
  Боряна Кирилова Николова
  : 03066
  Член от: 2004
  Проектантска правоспособност: ППП
  Замразено членство: 2014, 2015, 2017, 2018
 • itemprop=
  Митко Николов Симеонов
  : 03068
  Член от: 2004
  Проектантска правоспособност: ППП
  Пожарна безопасност: ППП
  Замразено членство: II спец.ПБ ППП 2018, 2019
 • itemprop=
  Марияна Стоянова Енчева
  : 03069
  Член от: 2004
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Нели Петрова Дамяновска
  : 03070
  Член от: 2004
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Любомир Софрониев Любенов
  : 03071
  Член от: 2004
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Людмил Боянов Георгиев
  : 03073
  Член от: 2004
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Атанас Димитров Атанасов
  : 03074
  Член от: 2004
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Марин Георгиев Събев
  : 03075
  Член от: 2004
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Христо Петров Боевски
  : 03076
  Член от: 2004
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Илияна Архангелова Войникова
  : 07321
  Член от: 2005
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Симеон Стоянов Пилков
  : 07322
  Член от: 2005
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Юлия Йорданова Найденова
  : 07335
  Член от: 2005
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Милчо Благоев Ненчев
  : 07337
  Член от: 2005
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Венко Давидов Кирилов
  : 07339
  Член от: 2006
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Светла Александрова Цветанова
  : 07341
  Член от: 2006
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Любов Владимирова Кръстева
  : 07344
  Член от: 2006
  Проектантска правоспособност: ППП
  Замразено членство: 2014, 2015, 2017, 2018
 • itemprop=
  Лорин Любенович Лоринков
  : 12329
  Член от: 2006
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Момчил Димитров Шопов
  : 08888
  Член от: 2007
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Цветан Трифонов Наумов
  : 12370
  Член от: 2008
  Проектантска правоспособност: ОПП
 • itemprop=
  Димитър Христов Илиев
  : 12373
  Член от: 2008
  Проектантска правоспособност: ППП
  Втора правоспособност: ПБ ППП
 • itemprop=
  Славян Димитров Николов
  : 12376
  Член от: 2008
  Проектантска правоспособност: ППП
  Втора правоспособност: ПБ ППП
 • itemprop=
  Тодор Цветинов Борисов
  : 28008
  Член от: 2009
  Проектантска правоспособност: ППП
  Замразено членство: 2018, 2019
 • itemprop=
  Християн Любомиров Терзиев
  : 28011
  Член от: 2009
  Проектантска правоспособност: ОПП
 • itemprop=
  Пламен Борисов Добрев
  : 28016
  Член от: 2010
  Проектантска правоспособност: ППП
  Втора правоспособност: ПБ ППП
 • itemprop=
  Цветалин Тодоров Цветков
  : 28021
  Член от: 2010
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Вилиамир Генадиев Георгиев
  : 28028
  Член от: 2011
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Ивелин Найденов Русанов
  : 28031
  Член от: 2012
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Мирослав Маринов Блажев
  : 28036
  Член от: 2013
  Проектантска правоспособност: ОПП
 • itemprop=
  Дилян Петров Илиев
  : 28037
  Член от: 2013
  Проектантска правоспособност: ОПП
 • itemprop=
  Владимир Иванов Александров
  : 28039
  Член от: 2015
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Ивайло Иванов Александров
  : 28041
  Член от: 2014
  Проектантска правоспособност: ОПП
 • itemprop=
  Тихомир Иванов Тошев
  : 28043
  Член от: 2014
  Проектантска правоспособност: ОПП
  Замразено членство: 2017, 2018, 2019
 • itemprop=
  Веселин Руменов Христов
  : 28049
  Член от: 2015
  Проектантска правоспособност: ОПП
 • itemprop=
  Станислав Божидаров Илиев
  : 28050
  Член от: 2015
  Проектантска правоспособност: ОПП
 • itemprop=
  Александър Пламенов Обретенов
  : 28061
  Член от: 2016
  Проектантска правоспособност: ОПП
 • itemprop=
  Тодор ЕФтимов Беров
  : 28065
  Член от: 2016
  Проектантска правоспособност: ОПП
 • itemprop=
  Петя Георгиева Каменова
  : 28066
  Член от: 2016
  Проектантска правоспособност: ОПП
  Замразено членство: 2018, 2019
 • itemprop=
  Анета Иванова Йорданова
  : 00082
  Член от: 2016
  Проектантска правоспособност: ППП
 • itemprop=
  Димитър Георгиев Пеев
  : 28070
  Член от: 2017
  Проектантска правоспособност: ОПП
 • itemprop=
  Георги Цолов Цолов
  : 28077
  Член от: 2018
  Проектантска правоспособност: ОПП
 • itemprop=
  Тодор Иванов Павлов
  : 03153
  Член от: 2019
  Проектантска правоспособност: ОПП
 • itemprop=
  Георги Руменов Менков
  : 28080
  Член от: 2019
  Проектантска правоспособност: ОПП
  Телефон: 0879 626 606
  email: georgi.menkov@quantiko.eu