КИИП - Плевен
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Ръководство

Председател на РК Плевен

инж. Живко Иванов
тел.: 0888 328 380

e-mail: cadcom@abv.bg

Председател на секция КСС

инж. Валентина Дикова
тел.: 0888 263 604

e-mail: valiadikova@abv.bg

Председател на секция ЕАСТ

инж. Любен Стоименов
тел.: 0888 742 615

e-mail: els_stoimenov@abv.bg

Председател на секция ВС

инж. Сергей Миланов
тел.: 0888 844 643

e-mail: ss_milanov@mail.bg

Председател на секция ГПГ

инж. Любомир Лалев
тел.: 0888 629 968

e-mail: kadas@abv.bg

Председател на секция МДГЕ

тел.: инж. Мария Маринова
тел.: 0887 187 166

e-mail: marimarinowa@yahoo.com

Председател на секция ТСТС

инж. Цветан Влахов
тел.: 0896 667 570

e-mail: vlahov_ing_ch@abv.bg

Председател на секция ОВКХТТГ

инж. Людмил Игнатов
тел.: 0886 122 240 

e-mail: ludmil.ignatov@mail.bg

Председател на секция ТЕХ

инж. Петър Стефанов
тел.: 0893 489 848

e-mail: mt_ov@abv.bg

Технически сътрудник

Силвия Златкова
тел.: 0896 686 149

e-mail: kiip_pleven@mail.bg